Mild Customer Insight

Kundundersökningar med hjälp av HubSpot.

Ta steget mot djupare kundinsikter

I en värld där konkurrensen ständigt ökar, är förståelse för kundens behov och önskemål nyckeln till framgång. Att känna till vad dina kunder tycker och känner kan vara skillnaden mellan att vara ett steg före eller ett steg bakom. Därför är vi stolta över att presentera våra nya paket för kundundersökningar i Hubspot. Våra paket är skräddarsydda för att ge dig den mest värdefulla insikten om dina kunders upplevelser och förväntningar. Genom att använda verktyg som NPS och anpassade frågor, kan du enkelt mäta kundnöjdhet och lojalitet, identifiera områden för förbättring och agera snabbt på feedback.

Vad är NPS?

NPS står för Net Promoter Score och är en mätmetod för att utvärdera kundnöjdhet och lojalitet. Den baseras på en enda fråga: "På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag/produkt/tjänst till en vän eller kollega?"
Respondenterna delas in i tre kategorier baserat på deras svar:

  • Promotorer (9-10): Dessa är mycket nöjda kunder som sannolikt kommer att rekommendera företaget och bidra till positiv tillväxt.
  • Passiva (7-8): Dessa kunder är nöjda men inte entusiastiska nog att anses vara säkra promotörer för företaget.
  • Kritiker (0-6): Dessa är missnöjda kunder som kan skada företagets varumärke och tillväxt genom negativa omdömen.

För att beräkna NPS dras procentandelen kritiker från procentandelen promotörer. Det resulterande värdet kan variera från -100 (där alla är kritiker) till 100 (där alla är promotörer). Ett högre NPS-värde ses som ett tecken på högre kundnöjdhet och lojalitet. NPS är värdefullt för företag då det erbjuder en enkel och lättförståelig indikator på kundnöjdhetens hälsa och tillhandahåller insikter som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundupplevelser.

🚀 Varför arbeta med kundundersökningar?

  • Insikter om kundbehov: Få djupare förståelse för dina kunders behov, önskemål och förväntingar.
  • Förbättrad kundnöjdhet: Identifiera och åtgärda problemområden för att öka kundnöjdheten.
  • Produktutveckling: Använd feedback för att innovera och förbättra produkter eller tjänster.
  • Kundlojalitet: Stärk relationer med kunder genom att visa att deras feedback värderas.
  • Trendanalys: Identifiera marknadstrender och kundpreferenser över tid.
  • Real-tids notiser: Få omedelbar notis när en undersökning är ifylld och agera snabbt på kundens feedback.

Våra priser och upplägg

Standard

7 000 kr (engångskostnad)

Licenskostnad Service Hub Pro
Från 90 euro/mån
Uppstartsmöte
NPS
Exklusive custom frågor
Anpassad design
Dashboard för utvärdering av svar
Notis vid ifylld undersökning
Notis och workflows för specifika betyg
Dedikerad specialist
Kundimport
Utbildning
30 min
Populär

Premium

12 000 kr (engångskostnad)

Licenskostnad Service Hub Pro
Från 90 euro/mån
Uppstartsmöte
NPS
Inklusive custom frågor (5st)
Anpassad design
Dashboard för utvärdering av svar
Notis vid ifylld undersökning
Notis och workflows för specifika betyg
Dedikerad specialist
Kundimport
Utbildning
60 min
Exempelvy från dashboard i Hubspot.
Exempelvy från dashboard i Hubspot, i diagrammet går det att följa utveckligen av NPS-score över tid.
Exempelvy från dashboard i Hubspot, i diagrammet får man en snabb överblick över nuläget.

Några av våra kunder

Vad våra kunder säger