Sökmotor­optimering (SEO) på kinesiska

您好, 很高兴认识你! Spanar ditt företag mot världens största ekonomi, Kina? Då är SEO på kinesiska ett gott råd. Mild har stor erfarenhet av SEO mot internationella marknader.

Värdet av SEO på kinesiska

Kina har på kort tid blivit en av de viktigaste konsumentmarknaderna. Med sina oerhörda 1,4 miljarder invånare är landet det folkrikaste i världen, vilket betyder att omställningen från en exportledd, tillverkande ekonomi till inhemsk konsumtion och utveckling av tjänstesektorn skapar stora möjligheter för länder som Sverige – vår export till landet har närapå fördubblats. Kinas växande medelklass driver på ekonomin och e-handeln är under kraftig expansion, nu är tiden att satsa!

SEO på kinesiska utmanas på samma sätt som all annan SEO – språket behöver vara autentiskt. Kineserna är vana internetanvändare och enkelt eller automatiskt översatta sökord och sökfraser övertygar dem inte. Eller skapar förtroende för webbplatsen. All närvaro på webben reflekteras på verksamheten bakom, varför SEO på kinesiska, riktig kinesiska, ökar din webbplats chanser att skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer. Med andra ord: vill du att din webbplats ska ta höga placeringar bland sökresultaten hos Baidu, den överlägsna sökmotorn i Kina, är SEO på kinesiska ett måste.

Hur vi jobbar med SEO på kinesiska

Ser ditt företag alla fördelar med en expandering till Kina? Då är SEO på kinesiska vad du behöver. Milds SEO-team är mångkulturellt och språkligt avancerat, och våra medarbetare högkompetenta i språket de optimerar på. Ännu en bra sak med oss är att du tilldelas en dedikerad projektledare med övergripande ansvar för din flerspråkiga SEO- projektledaren hanterar alla dina internationella SEO-satsningar åt dig. Det betyder färre möten, mindre att hålla reda på och ett sammanhållet, fokuserat SEO-arbete. SEO på kinesiska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik. Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.