Sökmotor­optimering (SEO) på ryska

добро пожаловать в Россию! För att nå dina potentiella kunder i Ryssland behövs SEO på ryska. Prata med oss på Mild, vi har lång erfarenhet av flerspråkig SEO mot internationella marknader.

Värdet av SEO på ryska

Ryssland, till ytan största landet i världen, har stora naturtillgångar, en bred industriell bas och 145 miljoner invånare. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn växer, så även e-handeln – under 2017 tog den fart med 20 %. Ryssland efterfrågar produkter och tjänster som påskyndar modernisering och effektivisering, och detta öppnar upp för utländska företag. Svenska jättar som Ikea och H&M finns redan representerade, det är dags för de små och medelstora företagen. En lyckad expandering till Ryssland behöver autentisk SEO på ryska, möjligen också ett tycke för kaviar och vodka!

I Ryssland dominerar sökmotorn Yandex med 10 % över Google. Algoritmen eftersträvar dock detsamma som hos övriga av världens sökmotorer: att leverera lokalt relevanta sökresultat. Och enkelt eller automatiskt översatta sökord och fraser övertygar inte dagens vana internetanvändare, eller skapar förtroende för webbplatsen. Vill du se din webbplats sväva högt bland sökresultaten hos Yandex är SEO på ryska, riktig ryska, ett måste. När du anpassar din webbplats med SEO på ryska ökar du ditt företags chanser att skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer, och får på så sätt samma chans till att lyckas som inhemska företag.

Hur vi jobbar med SEO på ryska

Vill ditt företag få in fler heta leads från Moskva? Då bör du gå all in med din ryska SEO. SEO-teamet hos oss på Mild är mångkulturellt och våra medarbetare högkompetenta i språket de optimerar på. Dessutom tilldelas du en dedikerad projektledare med övergripande ansvar, vilket blir särskilt kännbart om du vill ha SEO på fler språk än ryska – du slipper ha en kontaktperson för varje språk, projektledaren hanterar alla dina SEO-satsningar åt dig. Det betyder färre möten, mindre att hålla reda på och ett sammanhållet, vasst SEO-arbete. SEO på ryska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik. Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.